ΠΡΟΦΙΛ TΗΣ ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ! 
 TO ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 
Το 1957 ιδρύεται η εταιρία Γ.Α ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ με έδρα την Θεσσαλονίκη και υποκατάστημα στην Αθήνα, ως αποκλειστικός διανομέας του γεωργικού τομέα της Bayer AG Γερμανίας. Το 1976 ο Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος - μέχρι τότε διευθυντής Νοτίου Ελλάδας -την αγοράζει, μετονομάζοντας την σε ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. Από το πρώτο τρίμηνο του 2006 μετατρέπεται σε ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ.

 OI ΑΝΘΡΩΠΟΙ: 
Ο διοικητικός τομέας καθώς επίσης και το τμήμα πωλήσεων της ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ είναι στελεχωμένο, από επιστημονικό προσωπικό σχετικό με το αντικείμενο του κλάδου - γεωπόνοι ή τεχνολόγοι γεωπόνοι. Η εταιρία θεωρεί ευθύνη της την εξασφάλιση διαρκούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού της γύρω από το αντικείμενό τους.
Η συμμετοχή της ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ, εξάλλου, ως μέλους στον ΕΣΥΦ (Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας) διασφαλίζει την διαρκή ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή στα προγράμματα και την ενημέρωση σχετικά με την συμμόρφωση σε νέους κανονισμούς αλλά και τις εξελίξεις του κλάδου.

 OI ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 1999 τα γραφεία και το εργοστάσιο της εταιρίας λειτουργούσαν στο Περιστέρι. Από το 2000 τα γραφεία μεταφέρθηκαν στην οδό Δυρραχίου στην Αθήνα ενώ το εργοστάσιο της εταιρίας μεταφέρθηκε στην βιομηχανική ζώνη του Δήμου Οινοφύτων Βοιωτίας σε ιδιόκτητο χώρο έκτασης 4.100 τ.μ.
  Οι σύγχρονες εργοστασιακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από ένα σύνολο 1.200 τμ και περιλαμβάνουν:
 • Χώρο αποθήκευσης πρώτων και βοηθητικών υλών
 • Χώρο τυποποίησης και συσκευασίας
 • Χώρο αποθήκευσης ετοίμων προϊόντων και εμπορευμάτων.
 • Χώρο γραφείων, και χώρων υγιεινής και ενδιαίτησης για το προσωπικό.
Υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση του εργοστασίου και των γραφείων. Το εργοστάσιο λειτουργεί τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος που προβλέπονται από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εργοστάσιο διαθέτει ικανότητα παραγωγής (formulation) και υποσυσκευασίας στερεών και υγρών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και προϊόντων θρέψης.

Η ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ, δίνει μεγάλη προτεραιότητα στο περιβάλλον και στην ασφάλεια, τόσο του προσωπικού της, όσο και της ευρύτερης περιοχής στην οποία εκτείνονται οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις της.
Η παραγωγική διαδικασία υποστηρίζεται σε κάθε στάδιο από:
  1. Ποιοτικό έλεγχο.
 • ποιοτικός έλεγχος είναι διαρκής από την αρχή εως το τέλος της παραγωγικής διαδικασίας, από εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Παραλαβή πρώτων υλών
 • Παραλαβή υλικών συσκευασίας
 • Προϊόντα έτοιμα προς πώληση

 • 2. Συντήρηση
  Υπάρχει διαρκής τεχνική υποστήριξη τόσο στον μηχανολογικό εξοπλισμό, όσο και στις εγκαταστάσεις
 • Συντήρηση μηχανημάτων - κτιρίων
 • Επισκευές
 • Αντικατάσταση παλαιότερης τεχνολογίας μηχανημάτων με σύγχρονα.

 • 3. Μηχανογράφηση
 • Σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα υποστήριξης σε κάθε στάδιο, από την παραγωγή έως τον πελάτη.

 OI ΣΤΟΧΟΙ:  
Οι μελλοντικοί μας στόχοι, αφορούν:
  Στην διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
  Στην δημιουργία τμήματος έρευνας και ανάπτυξης με σκοπό την εύρεση και δοκιμή καινοτόμων προϊόντων για την γεωργία και τον γεωργό.
  Στην μεγιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας, της εργασίας.
Η πολυετής εμπειρία και η υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε το αντικείμενό μας, μας καθιστά ως μια από τις αξιόπιστες εταιρίες στον χώρο μας και επομένως καθιστά τους στόχους μας εφικτούς εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουμε ορίσει.

 H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: 
Μέσα στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού, εμείς στην ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ όλα αυτά τα χρόνια:
 • Επιδιώκουμε την εμπορία καινοτόμων προϊόντων , και φροντίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς, μέσω της έρευνας και του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.
 • Επιδιώκουμε την σύναψη στρατηγικών συμφωνιών με ηγετικές εταιρείες του κλάδου που δραστηριοποιούνται στον χώρο, διεκδικώντας έτσι την διαρκή βελτίωση της θέσης μας στην αγορά.
 • Ενδιαφερόμαστε για την συνεχή βελτίωση των επιδόσεών μας, λαμβάνοντας επιχειρηματικές αποφάσεις που εγγυώνται ουσιαστική, σταθερή και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
 • Βασιζόμαστε στην δημιουργία σχέσεων οικειότητας που στηρίζονται στο φιλικό περιβάλλον, καθώς επίσης στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία τόσο με τους εργαζόμενους μας όσο και με τους πελάτες μας.