Εντομοκτόνα: 


Προϊόν
Περιγραφή
Ετικέτα/Χρήση
Συσκευασίες
METHOCHLOR 48% EC chlorpyrifos 48% view product cover   500cc-1lt-5lt
TETRASTOP Συνεργιστικό εντομοκτόνων   1 lt - 250 cc