Ρυθμιστές θρέψης φυτών ANTI-STRESS: 


Προϊόν
Περιγραφή
Ετικέτα/Χρήση
Συσκευασίες
SAXON 5-18-2+0.6Mg+ IXN. με τεχνολογία "lightning" view product cover   200cc, 1 Lit,5 Lit
AzteCa calcium 8% + Zinc 3% view product cover   view product image 200cc - 1lt - 5 lit
RAINBOW WAVE 9% Boron + 0.1% Mo με τεχνολογία "Lightning" view product cover   200cc - 1lt
Delta K 15-0-7 w/w, με ειδική τεχνολογία σταθεροποίησης αζώτου view product cover   view product image 200c - 1lt - 5 lit -25 lit - 200 lit - 1000 lit
Delta CaN 15-0-0+ Ca 7%+Boron 0.17% , με ειδική τεχνολογία σταθεροποίησης του αζώτου view product cover   1lt - 5lt - 25 lit - 200 lit - 1000 lit