Λιπάσματα κρυσταλλικά FITOFARMA: 


Προϊόν
Περιγραφή
Ετικέτα/Χρήση
Συσκευασίες
OLIVO SPECIAL 17-17-17+2MgO+2Bo+IXN.Ειδικό για ελιές. view product cover   2kgm - 5kgm - 20kgm
20-20-20 + 1 MgO + IXN Ισόρροπο   20kgm
20-10-20 + 1 MgO + IXN Ειδικό για ανθοκομικά φυτά   20kgm
30-10-10 + 3MgO + IXN Για γρήγορη ανάπτυξη, κατάλληλο και για την σταφίδα   20kgm
8-15-24 + 3 MgO + IXN Για την καρποφορία   20kgm
12-36-12 + 2MgO + IXN Για την ανθοφορία και τη ριζοβολία.   20kgm