ΕΙΔΙΚΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚ - VenTERRA: 


Προϊόν
Περιγραφή
Ετικέτα/Χρήση
Συσκευασίες
BORAGRO Βόριο 15% με αιθανολαμίνη (1 λιτ=1390 γραμ)   1lt
CALMAGNO 40 (13-0-0+17MgO+10CaO) Πυκνό μοριακό διάλυμα Ασβεστίου και Μαγνησίου   view product image 200cc - 1lt - 5lt
VenTERRA P-K (0-17-22) Πυκνό μοριακό διάλυμα φωσφώρου και καλίου view product cover   1lt, 5 lit, 20 lit
VenTERRA N (45-0-0) Πυκνό μοριακό άζωτο (1κιλ=770cc) view product cover   1kgm - 4kgm
VenTERRA N-P (11-27-0) Πυκνό μοριακό διάλυμα Αζώτου και Φωσφώρου   1 lit, 5 lit, 20 lit
VenTERRA B-Zn (2%B + 3% Zn) Πυκνό μοριακό διάλυμα Βορίου και Ψευδαργύρου   1 lit, 5 lit, 20 lit
VenTERRA Si-K (0-0-30+5%Si) Πυκνό μοριακό διάλυμα Καλίου με Πυρίτιο   1 lit, 5 lit, 20 lit
VenTERRA Ca-S (30% S + 15% Ca)Πυκνό μοριακό διάλυμα Θειασβεστίου, αρίστης διαλυτότητας, χωρίς οσμή.   5 lit, 10 lit, 20 lit