Βιοδιεγερτικά: 


Προϊόν
Περιγραφή
Ετικέτα/Χρήση
Συσκευασίες
MICO PLUS (WP) Ειδικό σκεύασμα με μυκόριζες και ωφέλιμους μικροοργανισμούς για την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος view product cover   1kg, 5 kgr, 10 kgr