Βιοδιεγερτικά για την ανάπτυξη των φυτών: 


Product
Description
Label/Usage
Pack Volumes
NEMATRAP EW Υγρό. Ριζοβολία και ανάπτυξη των φυτών μετά από προσβολή νηματωδών   200cc
GREENPOWER WP Σκόνη. Ριζοβολία και ανάπτυξη των φυτών μετά από προσβολή νηματωδών view product cover   1kg